När golvyta och siktlinjer måste vara fria riggar vi hängande utrustning, enligt gällande regler med högsta säkerhet.