Star Audio har ett brett utbud, med en rad specialiseringar inom hela eventområdet – Ljud, ljus bild och scen.

Vi har hög kompetens och lång erfarenhet av att skapa kvalitativa och trygga tekniska lösningar inom konsert, event och scenkonst.

Vi värderar

Vår process
Förarbete — Planering, Visualisering (3D-skiss), förprogrammering
Genomförande – Logistik, Etablering, Teknikertjänst, Dokumentation, Nedmontering
Uppföljning – Sammanställning av dokumentation, Utvärdering

Skiss
Etablering
Resultat