Vi skapar stämning genom belysning, både inomhus och utomhus.