Vi vill att ditt arrangemang ska bli så lyckat som möjligt, därför beskriver vi vilka förutsättningar vi behöver för att kunna garantera detta.

 

Vid leverans/montage

 • Önskad tid för leverans och hämtning ska meddelas i god tid (absolut senast 2 dagar innan leverans)
  Utrustningen skall vara tillgänglig för hämtning från och med dagen efter arrangemanget.
 • Vi behöver telefonnummer till kund och/eller kontaktperson på plats. Lokalen skall vara åtkomlig vid dessa tider. Helst skall denne vara närvarande vid montage. Det är fördelaktigt ifall vi får egen åtkomst till lokalen via t ex passerkort.
 • Kontaktperson skall vara tillgänglig via telefon under montaget.
 • Du ansvarar själv för att utrustningen du bokar är ändamålsenlig. Vi hjälper gärna till att guida dig.
 • Placering av utrustning skall förmedlas skriftligen i god tid. Mobilfoto på skiss går fint.
 • Kunden skall meddela vart ström finns (230V, ej dimmad). Om 3-fas 16A behövs så meddelar Star Audio detta.
 • Berätta gärna lite om arrangemanget, vilka är värdarna, vad det handlar om, hur många gäster som kommer, vilken underhållning blir det, när det börjar och slutar osv.
 • Om arrangemanget ej är på markplan så behöver hiss finnas som rymmer minst 120x80cm + en person. Om hiss ej finns behöver vi veta det i god tid.
 • Kund skall tillhandahålla ett utrymme där tomma lådor kan stå från riggning till nedmontering. Vi kan inte ta med tomma lådor på bilen.
 • Om vi blir försenade till följd av att dessa förutsättningar inte uppfylls så tillkommer arbetstid.
 • Avbokning kan ske fram till två dagar innan leverans. Dvs om leverans sker fredag så kan avbokning ske fram till midnatt onsdag.
 • Kunden erbjuds en genomgång av hur utrustningen sköts, i första hand på plats eller via telefon. Det är kundens ansvar att se till att ta del av denna.

Vid hyra utan leverans/hämta själv

 • Generellt är utrustningen tillgänglig från kl 8 dagen den skall använas. Med särskild överenskommelse från kl 13 dagen innan utan extra kostnad. Utrustningen skall återlämnas under dagen efter arrangemanget. Vid sen återlämning debiteras hyra. Önskar du tidigare hämtning eller dispens med återlämning måste du kontakta oss. Vid senarelagd återlämning måste utrustningen levereras utan ytterligare försening för att undvika ytterligare debiterad hyra.

  Som exempel, om du bokar utrustning som skall användas lördag så kan du hämta den fredag från kl 13 och den skall vara återlämnad senast 2359 söndag.

 • Du ansvarar själv för att utrustningen du bokar är ändamålsenlig. Vi hjälper gärna till att guida dig.
 • Kunden ansvarar för utrustningen från att den hämtas upp till att den återlämnas. Utrustningen skall hanteras varsamt.
 • Avbokning kan ske fram till två dagar innan leverans. Dvs om leverans sker fredag så kan avbokning ske fram till midnatt onsdag.
 • Vid hämtning, inventera att allt som är beställt är med samt notera/fota hur utrustningen är packad.
 • Utrustningen skall inventeras, riggas och funktionstestas senast 3h innan arrangemangets start. Vi vill ha minst 3 timmar på oss att lösa eventuella problem.
 • Om kunden upplever fel under arrangemanget skall kunden kontakta oss omgående via telefon (SMS vid ej svar).
 • Då kunden kontaktar oss kommer vi att försöka lösa problemet i första hand via telefon, i andra hand via support på plats, i tredje hand genom att hämta ny utrustning.
 • Prisavdrag medges endast om 1. Fel kan återskapas. 2. Kunden kontaktat oss omgående. 3. Vi inte kunde lösa problemet.
 • Prisavdrag kan aldrig bli större än hyran för produkten i fråga.
 • I det fall felet beror på kundens hantering och problemet inte går att lösa via telefon så tillkommer arbetstid.
 • Kontakta oss ifall utrustningen skall användas på annan ort, så går vi igenom den noggrant.
 • Om det är mycket viktigt att allt fungerar som det ska så rekommenderar vi ni bokar tekniker för hela eller delar av arrangemanget, så att vi omedelbart kan lösa eventuella problem.
 • Vid hämtning själv erbjuds kunden en genomgång via telefon. Det är kundens ansvar att sätta sig in i hur utrustningen fungerar.
 • Vid återlämning skall utrustningen vara packad på samma sätt som den hämtades.
 • Kablarna skall återlämnas lindade på samma sätt som de hämtades. Om de inte är lindade debiteras 30:- inkl moms per kabel i lindningsavgift. Hjälp oss att hålla hyrpriserna låga genom att respektera detta.Kabellindningskurs finns här: https://www.youtube.com/watch?v=pEd7ru24Vx0

Följande gäller kring utrustningen

 • Kunden ansvarar för att utrustningen behandlas varsamt från att den monterats till att den monteras ned. Kunden ansvarar för eventuella skador eller stöld.
 • Utrustningen testas noggrant vid leverans av oss.
 • Kunden bör själv verifiera att utrustningen fungerar som önskat innan arramangets start.
 • Om kunden upplever fel under arrangemanget skall kunden kontakta oss omgående via telefon (SMS vid ej svar).
 • Då kunden kontaktar oss kommer vi att försöka lösa problemet i första hand via telefon, i andra hand via support på plats, i tredje hand genom att hämta ny utrustning.
 • Prisavdrag medges endast om 1. Fel kan återskapas. 2. Kunden kontaktat oss omgående. 3. Vi inte kunde lösa problemet. Prisavdrag kan aldrig bli större än hyran för produkten i fråga.
 • I det fall felet beror på kundens hantering och problemet inte går att lösa via telefon så tillkommer arbetstid.
 • Om det är mycket viktigt att allt fungerar som det ska så rekommenderar vi ni bokar tekniker för hela eller delar av arrangemanget, så att vi omedelbart kan lösa eventuella problem. Det är viktigt att du som kund förstår att du tar ett betydligt större ansvar för utrustningen  då den ej handhas av oss.