Allmänt

 • Du ansvarar för utrustningen under hyresperioden.
 • Utrustningen finns tillgänglig från kl 13 dagen innan och kan återlämnas under hela dagen efter.
 • Betalning sker i förskott via Swish utifrån en faktura som du får via e-post. Om du inte har Swish och inte kan skaffa det, hör av dig för alternativa betalsätt. Betalningen skall vara tillhanda 2 dagar innan uthämtning, betala i tid om du betalar via bankgiro.
 • Efter att betalning skett så får du instruktion för hämtning via e-post.
 • Utrustningen skall förvaras inlåst och säkert. Bilen räknas inte som en säker plats.
 • Utrustningen är bokad först när betalning skett. Avbokning med full återbetalning kan ske fram till 2 dagar innan uthämtning.
  Exempel: Du bokar utrustningen lördag, hämtas fredag från kl 13. Om utrustningen avbokas torsdag eller senare så gäller full debitering.Om utrustningen onsdag eller tidigare så sker full återbetalning.

Kameraövervakning

 • Vi kameraövervakar utrymmet där du hämtar och lämnar utrustningen. Det skyddar oss mot stöld och skadegörelse, samt hjälper oss att hålla reda på när utrustningen hämtas och kommer tillbaka. Det skyddar även dig då det garanterar att du inte misstänks för att att hämtat fel utrustning. Om du absolut inte vill kameraövervakas så kan du kontakta oss för en personlig utlämning. Se även våra villkor för kameraöverakning.

Fel

 • Vi vill vara säkra på att du har en fullt fungerande anläggning, därför vill vi att du packar upp, inventerar och testar utrustningen minst 3 timmar innan den skall användas. Om leveransen är inkomplett eller utrustningen felaktig skall du omedelbart kontakta oss. Om det behövs så hjälper vi på plats eller levererar en ny produkt. Detta är kostnadsfritt om det är fel på utrustningen eller leveransen. Om utrustningen visar sig vara felfri debiterar vi 500:- inkl moms per påbörjad timme för vår insats.
 • Meddela oss vid användning på annan ort så testar vi utrustningen noggrant innan utlämning.
 • Vid misstänkt fel på utrustningen under användning, så skall du omedelbart underrätta oss via telefon eller sms. Vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa dig. När utrustningen återlämnas så kommer vi att testa den, om det visar sig vara fel på den som inte du orsakat så återbetalar vi den summa som motsvarar den trasiga delen.
 • Om du inte omgående meddelar oss om inkomplett leverans eller felaktig utrustning så avsäger du dig därmed all rätt till prisavdrag.
 • Om du orsakar fel eller skada på utrustningen så kommer vi att reparara den till självkostnadspris och debitera dig. Vi har även en allriskförsäkring i det fall kostnaden skulle överstiga självrisken, i detta fall debiteras självrisken. Om hela eller delar av utrustningen inte återlämnas så debiteras hela bruttokostnaden för att ersätta den.
 • Behöver du återlämna utrustningen senare, prata med oss. Om återlämningen blir försenad utan att du meddelat oss först debiteras en hel hyrkostnad per förseningsdag.

Handhavande

 • Utrustningen skall hanteras varsamt. Särskilt högtalare är känsliga för stötar.
 • Kablarna skall återlämnas lindade på samma sätt som de hämtades. Om de inte är lindade debiteras 30:- inkl moms per kabel i lindningsavgift. Hjälp oss att hålla hyrpriserna låga genom att respektera detta.

  Kabellindningskurs finns här: https://www.youtube.com/watch?v=pEd7ru24Vx0
 • Vid behov skall utrustningen rengöras innan återlämning.
 • Tänk på säkerheten när du riggar, se till att ingen kan snubbla på eller välta utrustningen. Dra inte kablar så att någon kan snubbla på dem.
 • Överbelasta inte högtalarna. Högtalarna har en röd lampa på baksidan som lyser om du spelar för högt.
 • Vi tar inte på oss eventuell kostnad för utryckning vid utlösande av brandlarm med rökmaskin.

  Transport, riggning
 • Du kan anlita oss för att transportera och rigga utrustningen. Priset för transporten är 625 inkl moms inom Umeå och gäller från dörr till dörr. Utanför Umeå Tätort tillkommer 44:- per mil inkl moms. För riggning gäller 500:- exkl moms per påbörjad timme. Riggtiden faktureras i efterhand och betalas via Swish. Meddela oss adress och önskade tider samt telefonnummer till person på plats.


Återbetalning

 • Återbetalning kan ske om 1) utrustningen är felaktig, vi får 3 timmar på oss och inte lyckas lösa problemet genom reparation eller ny produkt 2) utrustningen går sönder under användning, du meddelar oss omgående, det kan uteslutas att det beror på användarfel och vi kan inte lösa problemet med reparation eller ny produkt. 3) du bokar av senast 2 dagar innan uthämtning.

  Återbetalning gäller den del som är felaktig eller inte hämtas ut. Återbetalningen kan aldrig bli större än det totala överenskomna hyresbeloppet.

Ytterligare betalning

 • Du får ytterligare en faktura om du 1) inte lämnar tillbaka hela eller delar av utrustningen. 2) Du återlämnar sent utan att meddela oss. 3) Du vill hyra utrustningen längre. 4) Utrustningen återlämnas i skadat skick. 5) Vi behöver lägga arbete på rengöring eller kabellindning.