Star Audio AB övervakar sitt området på Gräddvägen 27.

Ni når oss på info@star-audio.se eller 0703126121.

Vi övervakar för att skydda vår egendom mot stöld och skadegörelse.

Övervakning bygger på en intresseavävvägning där vi utgår från vårt starka  behov av att skydda vår egendom.

Uppgifterna lagras endast så länge som krävs för att säkerställa ovanstående, de är endast tillgängliga för Star Audio ABs säkerhetsansvarige och kommer aldrig att lämnas vidare.

Så länge inte misstanke om brott finns så kan du höra av oss om du vill att eventuella uppgifter raderas omgående.

Ni kan klaga hos Datainspektionen om ni anser att övervakningen bryter mot lagar, regler eller avtal. Vi önskar dock att ni hör av er till oss i första hand i sådana fall.